ประเภทของ pressure gauge และความแตกต่างระหว่าง pressure gauge ทั่วไปกับ cvtnex

pressure gauge อุปกรณ์อุตสาหกรรมวัดระดับแรงดันที่ต้องเลือกใช้ให้มีคุณภาพ

Pressure Gauge เป็นอุปกรณ์ชิ้นหนึ่งที่มีความสำคัญต่อระบบการทำงานต่าง ๆ ในงานอุตสาหกรรมที่พบเห็นได้โดยทั่ว ๆ ไป อาทิ อุตสาหกรรมน้ำมัน อุตสาหกรรมปิโตรเคมี อุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมอาหาร ใช้สำหรับวัดค่าแรงดัน ผู้ที่สร้างเครื่องจักร นักออกแบบระบบ ต้องคำนึงถึงการนำมาใช้งานให้เหมาะสม ซึ่งถือเป็นบทบาทสำคัญของอุปกรณ์ชิ้นนี้ในการรับรองความปลอดภัยและประสิทธิภาพของระบบงานในกระบวนการผลิตเกี่ยวกับการควบคุมแรงดันที่เกิดขึ้นให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดของแต่ละระบบอีกด้วย โดย pressure gauge ในท้องตลาดมีให้เลือกใช้อย่างหลากหลาย ต้องใช้ให้ถูกต้องเพื่อประโยชน์ในการใช้งานได้อย่างสูงสุด

บทความนี้จะพาทุกท่านไปทำความรู้จัก pressure gauge หรือมักเรียกกันว่า เกจวัดแรงดัน กันให้มากขึ้น

Pressure Gauge คืออะไร

Pressure Gauge หรือ เกจวัดแรงดัน เป็นอุปกรณ์สำหรับวัดความดันของของไหล ทั้งที่เป็น ของเหลวหรือก๊าซ อาทิ แรงดันลม แรงดันน้ำ แรงดันน้ำมันไฮดรอลิค มีการแสดงผลเป็นค่าตัวเลขแรงดันทางหน้าปัดมาตรวัด ใช้หลักการทำงานการเปลี่ยนแปลงทางกลด้วยหลักการยืดและโก่งตัวของวัสดุ เป็นอุปกรณ์ที่ง่ายและสะดวกที่สุดในการใช้วัดแรงดันของระบบต่าง ๆ ทำให้ผู้ใช้งานเครื่องจักรหรือดูแลระบบทราบค่าแรงดันที่เกิดขึ้น เพื่อให้สามารถประเมิน ควบคุมดูแลระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานของแรงดันที่ได้กำหนดไว้ในแต่ละจุด

ประเภทของ pressure gauge

แบ่งตามค่าแรงดันในการวัดได้เป็น 3 ประเภท ดังนี้

1. General pressure gauge , Positive pressure gauge : เป็นเพรสเชอร์เกจ เกจความดัน เกจวัดแรงดันค่าที่เป็นบวกทั่วไป นำไปใช้กับงานประเภทน้ำ อากาศอัด ไฮโดรลิค แก๊ส น้ำมัน หรือสารเคมี ค่าที่แสดงจะเป็น Kg/cm2 , psi, mmHg, MPa ช่วงค่าแรงดันในการวัด 0-1200 mmHg, 0-0.70 MPa, ต่ำสุด 0-1 Kg/cm2 สูงสุด 0-800 Kg/cm2 แผงหน้าปัดทำจากอะลูมิเนียมขอบสีขาว เข็มชี้ค่าทำจากอะลูมิเนียมอบสีดำเป็นตัวบอกปริมาณความดันที่วัดได้ กระจกทำจากโพลีคาร์บอเนต ตัวเรือนและขอบ pressure gauge ทำจากวัสดุ สแตนเลส อะลูมิเนียม หรือเหล็กชุบสี ข้อต่อเกลียวเชื่อมต่อวัสดุสแตนเลสหรือทองเหลือง ที่มีจุดต่อ 3 ลักษณะให้เลือกใช้คือ

  • Radial connection จุดต่ออยู่ด้านใต้ของ pressure gauge ซึ่งแนวท่อระบบสำหรับต่อจะอยู่รอบรัศมีของหน้าปัด
  • Center back connection จุดต่ออยู่ด้านหลังของ pressure gauge ในตำแหน่งตรงกลาง เป็นแนวท่อสำหรับต่อพ่วงเข้าระบบ
  • Offset connection จุดต่ออยู่ด้านหลังของ pressure gauge ในตำแหน่งค่อนลงมาด้านล่าง เยื้องออกมาจากแกนกลาง

ค่าที่ได้ออกมาสำหรับการวัดค่าความดันจาก pressure gauge ประเภทนี้ถือเป็นความดันทั่วไปที่มากกว่าบรรยากาศ (1.01x1.05 ปาสคาล) จึงเรียกว่าค่าความดันเกจ (Gauge Pressure) ไม่ใช่ความดันจริง (Absolute Pressure) ซึ่งรวมความดันบรรยากาศไปด้วย พบในการใช้งานทั่วไป เช่น แรงดันน้ำในระบบท่อส่งน้ำ เป็นต้น

2. Vacuum gauge: เป็น pressure gauge ที่ใช้วัดแรงดันที่มีค่าในช่วงติดลบลงไป ความดันต่ำกว่า 0 bar ความดันสุญญากาศ มีแบบจุดต่อก้านลงล่างและก้านหลัง ค่า vacuum gauge 0-760 mmHg พบในการใช้งานจำพวก แอร์ เติมน้ำยาแอร์ งานทันตกรรม อบแห้ง งานผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

3. Compound gauge: ลักษณะ pressure gauge ที่สามารถวัดค่าแรงดันได้ทั้งสองช่วงคือได้ทั้งค่าบวกและค่าลบ เช่น -1 ถึง 3 bar , -1 ถึง 5 bar, -1 ถึง 9 bar มีขนาดหน้าปัดตั้งแต่ 2.5” -8” มีจุดต่อแบบก้านลงล่าง ด้านหลัง และแบบสาย พบการใช้งานกับเครื่องอัดแรงดันอากาศ ถังเก็บลม ระบบทำความเย็น
แบ่งตามลักษณะหน้าจอแสดงผล แบ่งได้เป็น 2 ประเภท ดังนี้

1. แบบแอนะล็อก : Analog pressure gauge ลักษณะนี้ในหน้าปัดจะมีเข็มชี้แสดงระดับแรงดันที่เกิดขึ้น ส่วนอุปกรณ์ความดันทำหน้าที่เปลี่ยนความดันที่กระทำกับตัวเกจวัดเป็นแรงเชิงกล ไม่ต้องบำรุงรักษามากนัก มีสองแบบคือ เกจวัดแรงดันแบบไม่เติมน้ำมัน และเกจวัดแรงดันแบบเติมน้ำมัน ซึ่งแบบเติมน้ำมันจะรองรับการสั่นสะเทือนได้ดีกว่า พบเห็นการใช้งานโดยทั่วไป ราคาไม่แพง อายุการใช้งานนาน

2. แบบดิจิตอล : Digital pressure gauge เป็นเกจวัดแรงดันที่ใช้พลังงานไฟฟ้า DC ในการทำงาน ซึ่งจะมีความแม่นยำสูง แสดงค่าเป็นตัวเลขที่หน้าจอแสดงผล ตัวเลขแสดงออกมาแบบชัดเจน อ่านค่าได้ง่าย ลดความผิดพลาดจากการอ่านค่า บอกค่าแรงดันได้หลายแบบและสามารถเชื่อมต่อไปยังคอมพิวเตอร์บันทึกข้อมูล อ่านค่าระยะไกลได้

ข้อมูลเบื้องต้นสำหรับพิจารณาเลือกใช้งาน pressure gauge

ในการเลือกใช้ pressure gauge นั้น จะขึ้นอยู่กับความเหมาะสมในการใช้งาน ซึ่งมีหลักในการพิจารณาสำหรับการเลือกใช้ประกอบติดตั้งในระบบ ดังต่อไปนี้

1. ช่วงหรือค่าของแรงดัน ในการทำงานของระบบต่าง ๆ ชุดอุปกรณ์ อะไหล่ ส่วนประกอบอื่น ๆ จะมีค่าแรงดันที่ใช้ระบุไว้ให้ผู้ที่สร้างเครื่องได้รับรู้ค่าแรงดันสำหรับอุปกรณ์แต่ละชิ้น ในการเลือกใช้ pressure gauge จึงต้องนำค่าแรงดันเหล่านั้นมาพิจารณาเลือกใช้ให้เหมาะสมกับแต่ละอุปกรณ์ รวมถึงให้เหมาะสมและเข้ากับระบบโดยรวมทั้งหมดด้วย การอ่านค่ามีหน่วยเป็น psi, bar,kg/cm2,mmHg,atm,Pa

2. เลือกชนิด pressure gauge ขึ้นอยู่กับการนำไปใช้งานในแต่ละระบบ แรงดันน้ำ แรงดันลม แรงดันน้ำมันไฮดรอลิก เลือกแบบแอนะล็อกหรือดิจิตอล หากต้องการตัวเลขที่ชัดเจนแม่นยำจะเลือกใช้แบบดิจิตอล

3. การเลือกขนาดหน้าปัดของ pressure gauge จะขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ใช้งานหรือผู้ที่ออกแบบระบบในการใช้งานเหล่านั้น ซึ่งมีให้เลือกหลากหลายขนาดตั้งแต่ 1-1/2″, 2″ 2-1/2″, 3″ 3-1/2″, 4″ ไปถึง 6″ ทั้งนี้ขนาดของหน้าปัดจะเกี่ยวพันไปถึงช่วงค่าแรงดันที่จะแสดงบนหน้าปัดด้วย ยิ่งหน้าปัดขนาดใหญ่ความแม่นยำก็จะสูงตาม

4. วัสดุ มีทั้งแบบสแตนเลส ทองเหลือง หรือเหล็กชุบ อาจดูเรื่องของต้นทุนการผลิต งบประมาณที่ใช้ ความทนทานต่อระบบที่จะใช้ หรือความต้านทานต่อสารเคมี อุณหภูมิ สิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ด้วย ซึ่งอาจจะต้องเลือกหากต้องการความทนทานของ pressure gauge ก็ต้องใช้งบประมาณที่สูงตามไปด้วยเป็นเรื่องธรรมดา

5. ขนาดและตำแหน่งของชุดข้อต่อของ pressure gauge ซึ่งต้องให้เข้ากันได้กับระบบข้อต่อของเครื่องจักรหรือระบบที่ได้สร้างขึ้น เพราะหากต่อกันได้พอดี จะทำให้ค่าแรงดันที่วัดได้แสดงผลได้อย่างถูกต้อง รวมถึงไม่ต้องเสียอุปกรณ์เพิ่มเติมเพื่อปรับปรุงระบบให้เข้ากับข้อต่อที่ซื้อมา ขนาดที่พบได้คือ ⅜ ” หรือ ¼”

เลือกใช้ pressure gauge คุณภาพสูง มาตรฐานระดับสากลกับ cvtnex เจริญวิทย์ เทรดดิ้ง

Pressure gauge เกจความดัน เกจสุญญากาศ คอมปาวด์เกจ อุปกรณ์สำหรับวัดแรงดันของระบบการทำงานหรือเครื่องจักรที่ถือเป็นอุปกรณ์ชิ้นสำคัญชิ้นหนึ่งไม่น้อยไปกว่าอุปกรณ์ชิ้นหลักอื่น ๆ เลยก็ว่าได้ ดังนั้นแล้ว cvtnex เจริญวิทย์ เทรดดิ้ง จึงให้ความสำคัญกับอุปกรณ์ทุก ๆ ชิ้นที่เลือกสรรหาเข้ามาจำหน่าย

ภายใต้การนำเข้าและจำหน่ายของ cvtnex เจริญวิทย์ เทรดดิ้ง ได้คัดสรร Pressure gauge เกจความดัน เกจสุญญากาศ คอมปาวด์เกจ สินค้าคุณภาพมาตรฐานระดับสากล มีความแม่นยำในการวัดผล แสดงค่าความดัน เราคัดเลือกวัสดุคุณภาพทนทานต่อสภาพแวดล้อมการทำงานที่หนักหน่วง นำมาประยุกต์ใช้กับงานประเภทต่าง ๆ ได้อย่างลงตัว ในหลากหลายยี่ห้อดังที่มีคุณภาพและได้รับความนิยม

นอกจากลูกค้าจะได้รับสินค้า Pressure gauge เกจความดัน เกจสุญญากาศ คอมปาวด์เกจ ที่มีคุณภาพระดับสากลแล้ว เรา cvtnex เจริญวิทย์ เทรดดิ้ง ยืนยันและมั่นใจได้ว่าลูกค้าจะได้รับการบริการที่สุดแสนประทับใจ ทั้งก่อนและหลังการขาย ด้วยบริการจากทีมงานที่มีประสบการณ์ เชี่ยวชาญสินค้าอุตสาหกรรมตลอดอายุการใช้งาน รวมถึงการนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาช่วยในการพัฒนาให้ระบบการทำงานมีความรวดเร็ว เชื่อถือได้ ตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้มากขึ้น เพื่อประสิทธิภาพการให้บริการลูกค้าที่ยั่งยืนต่อไปในอนาคต

ซึ่งสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ cvtnex สามารถมอบให้ลูกค้าได้อย่างลงตัว แต่ในทางตรงกันข้ามหากเป็น pressure gauge ที่มาจากผู้จำหน่ายทั่วไปนั้น จะไม่สามารถตอบสนองความต้องการได้อย่างเต็มที่ ดังนั้นทุกครั้งที่มองหา pressure gauge ให้นึกถึง cvtnext ได้ทันที

Pressure gauge เป็นอุปกรณ์ชิ้นหนึ่งที่มีความจำเป็นสำหรับระบบการทำงานของเครื่องจักรที่มีแรงดันมาเกี่ยวข้อง ถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญชิ้นหนึ่งก็ว่าได้ เพราะหากระบบที่ใช้งานในอุตสาหกรรม มีแรงดันไม่เพียงพอ หรือแรงดันที่มากเกินไป โดยที่ไม่สามารถรับรู้ได้เลยว่าจะแรงดันในระบบมีเท่าใดนั้น ย่อมส่งผลกระทบด้านลบต่อการทำงานทั้งในระยะสั้นและระยะยาวได้ ซึ่งจะเป็นสาเหตุให้อุตสาหกรรมแต่ละชนิดได้รับความเสียหายไม่มากก็น้อย โดยอาจถึงขั้นรุนแรงระบบเกิดการเผาไหม้หรือระเบิดขึ้นมาจากแรงดันเกินนั่นหมายถึงว่าเกิดการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินขึ้น เช่นนั้นแล้วผู้สร้างเครื่อง ทำระบบ ให้เลือกใช้ pressure gauge ที่เหมาะสมและมีคุณภาพ เพื่อการจัดการควบคุมแรงดันได้ง่ายขึ้น รวมไปถึงความปลอดภัยที่จะเกิดขึ้นได้อย่างแน่นอน

บริษัท เจริญวิทย์ เทรดดิ้ง จำกัด CVT นำเข้าและจำหน่าย pressure gauge เกจ์วัดความดัน เกจ์สุญญากาศ คอมปาวด์เกจ ์ คุณภาพสูง มาตรฐานสากล รวมทั้งอุปกรณ์อุตสาหกรรมต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น พลาสติกวิศวกรรม เทปล่อน ซุปเปอร์ลีน ซุปเปอร์ลีนไนล่อน แบกกาไลท์ คาสไนล่อน พีวีซี พีพี พีอี ปอม มุ้งลวดนิรภัย มุ้งลวดสแตนเลส ตะแกรงสแตนเลส ตาข่ายสแตนเลส ตะแกรงเหล็กฉีก ตะแกรงลวดสาน อุปกรณ์บอยเลอร์ ก๊อกหลอดแก้ว วาล์ว ปะเก็น เทอร์โมมิเตอร์ นำเข้าจากแหล่งวัสดุคุณภาพ มาตรฐานอุตสาหกรรม แข็งแรงทนทาน ใช้งานประเภทต่าง ๆ ได้อย่างครอบคลุม เรามุ่งมั่นการเป็นผู้นำจำหน่ายสินค้าคุณภาพ ราคายุติธรรม ให้คำปรึกษาเรื่องการประยุกต์ใช้สินค้า ด้วยทีมงานวิศวกรผู้มีประสบการณ์ บริการดูแลทั้งก่อนและหลังการขายเพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า


สนใจเลือกซื้อ ประเก็น ติดต่อ บริษัท เจริญวิทย์ เทรดดิ้ง

โทร:  095-093-5064
อีเมล์ : sales.thaicvt@gmail.com
line: @cvtline

Visitors: 1,052,113